top of page
31:an

31:an

Equine Respiratory Clinic eller 31:an som det kallas är numera ett välkänt begrepp i häst-Sverige. Equine Respiratory Clinic är inhyst i ”herrgårdslängan” på andra sidan gårdsplanen av Solvalla hästsjukhus.
Varje onsdag utreds här hästar med prestationsproblem. 

Undersökningar vi utför:
 

  • OEE/DRS- videoendoskopi av övre luftvägar i vila och vid max ansträngning

  • Arbetsendoskopi

  • EKG/Pulsmätning

  • Arbetstoleranstest

  • Ultraljudsundersökning senor och gaffelband

  • Digital röntgen (även ambulatorisk)

                    Det gäller att vara oerhört observant och se, ibland väldigt små signaler eller närmast obefintliga tecken på att något inte är som det skall.

Diagnos och behandlig

Diagnoser & Behandlingar

Exempel på diagnoser och hur de kan behandlas

ERF/MAS

Epiglottis Retro Flexion (upprättstående struplock).Behandling: Operation, Muscles and Staphylectomy. 

LH

Laryngeal Hemiplegia (stämbandsförlamning).
Behandling: Två olika typer av operationer: VCE: Ventriculo Cord Ectomy (ficksektion), eller TB: Tie Back (protes). 


ADAF 

Axial Deviation of the Aryepiglottic Fold.
Behandling: I första fall mediciniering, om symptom ändå kvarstår, operation med laser på stående häst, alternativt traditionell kirurgi.

FARYNGIT
Inflammation i svalget.
Behandling: Kan behandlas med mediciniering. 


DDSP/LTFT
Dorsal Displacement of the Soft Palate (felläge mjuka gommen).
Behandling: Operation, Muscles and Staphylectomy. 


EE 

Epiglottis Entrapment (entrapment).
Behandling: Operation, avlägsnande av slemhinneveck runt epiglottis. 

bottom of page