31:an

Equine Respiratory Clinic eller 31:an som det kallas är numera ett välkänt begrepp i häst-Sverige. Equine Respiratory Clinic är inhyst i ”herrgårdslängan” på andra sidan gårdsplanen av Solvalla hästsjukhus.
Varje onsdag utreds här hästar med prestationsproblem. 

Undersökningar vi utför:
 

  • OEE/DRS- videoendoskopi av övre luftvägar i vila och vid max ansträngning

  • Arbetsendoskopi

  • EKG/Pulsmätning

  • Arbetstoleranstest

  • Ultraljudsundersökning senor och gaffelband

  • Digital röntgen (även ambulatorisk)

                    Det gäller att vara oerhört observant och se, ibland väldigt små signaler eller närmast obefintliga tecken på att något inte är som det skall.

 

Diagnoser & Behandlingar

Exempel på diagnoser och hur de kan behandlas

ERF/MAS

Epiglottis Retro Flexion (upprättstående struplock).Behandling: Operation, Muscles and Staphylectomy. 

LH

Laryngeal Hemiplegia (stämbandsförlamning).
Behandling: Två olika typer av operationer: VCE: Ventriculo Cord Ectomy (ficksektion), eller TB: Tie Back (protes). 


ADAF 

Axial Deviation of the Aryepiglottic Fold.
Behandling: I första fall mediciniering, om symptom ändå kvarstår, operation med laser på stående häst, alternativt traditionell kirurgi.

FARYNGIT
Inflammation i svalget.
Behandling: Kan behandlas med mediciniering. 


DDSP/LTFT
Dorsal Displacement of the Soft Palate (felläge mjuka gommen).
Behandling: Operation, Muscles and Staphylectomy. 


EE 

Epiglottis Entrapment (entrapment).
Behandling: Operation, avlägsnande av slemhinneveck runt epiglottis.