Teamet

Anders.jpg

Anders Ekfalk

Leg. veterinär


Veterinärmedicinsk Doktor
Specialistkompetens hästens sjukdomar

Ewy Bergenwall

Veterinärassistent


Arbetar på operation och ansvarar för steril avd.
Sköter kontakter och information till hästägare och tränare.

Katarina Ekfalk

Veterinärassistent


Arbetar på operation och även i en ambulerande verksamheten med ansvar för röntgen och arbetsendoskopi.

Christina Schönewald

Leg. Djursjukskötare


Narkosansvarig på operation med lång erfarenhet och mycket hög kompetens.

                    Det gäller att vara oerhört observant och se, ibland väldigt små signaler eller närmast obefintliga tecken på att något inte är som det skall.