ADRESS

Charlottenberg 445

193 41 Sigtuna

KONTAKT

Tel: 08-591 494 50

Email:  info@ekfalk.se

© 2019 by DesignMyWeb for Ekfalk Veterinärpraktik AB

Equine Respiratory Clinic

Vi vänder oss till tävlingshästar med nedsatt prestationsförmåga. På kliniken med störst erfarenhet i norra Europa utreder vi problem i övre luftvägarna, såväl i vila som under maximal ansträngning, med den

senaste tekniken.

Rätt diagnos- Rätt behandling- Förbättrad Prognos!

                    Det gäller att vara oerhört observant och se, ibland väldigt små signaler eller närmast obefintliga tecken på att något inte är som det skall.