Equine Respiratory Clinic

Vi vänder oss till tävlingshästar med nedsatt prestationsförmåga. På kliniken med störst erfarenhet i norra Europa utreder vi problem i övre luftvägarna, såväl i vila som under maximal ansträngning, med den

senaste tekniken.

Rätt diagnos- Rätt behandling- Förbättrad Prognos!

                    Det gäller att vara oerhört observant och se, ibland väldigt små signaler eller närmast obefintliga tecken på att något inte är som det skall.

Image by Kristine Cinate

Aktuellt

KONTAKT

Tel: 070-525 11 15

Email:  info@ekfalk.se

ADRESS

Charlottenberg 445

193 41 Sigtuna

© 2020 by DesignMyWeb for Ekfalk Veterinärpraktik AB